LogoLogo

Instrukcja obsługi

4 marca 2021

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci internet.
Zagadnienia formalno-prawne
Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.:
Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330)
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
Spełnia także minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)
Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej
Treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości. Każda informacja publiczna została szczegółowo oznaczona w metryce poprzez pola:
Informacja wytworzona przez ? została podana w informacji tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji wraz z datą wykonania tej operacji,
Informacja opublikowana w BIP przez ? została podana w informacji tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej wraz z datą wykonania tej operacji.
Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia: Nagłówek BIP, Menu użytkownika, Pole prezentacji treści oraz Stopka BIP.
Nagłówek BIP to górna część BIP. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Składa się z paska ułatwiające korzystanie z BIP osobom słabo widzącym. Zawiera nazwę podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP i udostępniającego informację, herb (jeżeli podmiot prowadzący BIP posiada) oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej. Logo BIP jest odnośnikiem do strony www.bip.gov.pl.
Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie, nad menu znajduje się okno wyszukiwarki umożliwiające przeszukiwanie zasobów BIP
Menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych. Menu składa się ze stron głównych oraz podstron dostępnych w menu z lewej strony. Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w BIP, jest menu główne znajdujące się po lewej stronie. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe i przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami.
Pole prezentacji treści to największa część BIP, znajdująca się w środkowej części ekranu. Służy do prezentacji opublikowanych treści (informacji publicznych).
W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Stopka BIP to dolna część Biuletynu. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP.
Wytworzył admin
Data wytworzenia 4 marca 2021
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 4 marca 2021
Data ostatniej aktualizacji 4 marca 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył admin
Data wytworzenia 4 marca 2021
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 4 marca 2021
Data ostatniej aktualizacji 4 marca 2021
Liczba wyświetleń